5.1/10 (تعداد آرا 30 نفر )
 
مرداد 1397
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
31 30 29 28 27
 
 
آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی