نقل و انتقلات دانشجویی سال تحصیلی 95-94 و مهمان تابستان

*جهت ثبت درخواست مهمان، تمدید مهمانی و انتقال به سامانه خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان به آدرس اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/Defulat.Aspx مراجعه نماييد. بديهي است فقط درخواست هايي كه از تاريخ 1395/2/1 الي 1395/2/31 ازطريق اين سامانه ثبت شده است قابل بررسي مي باشد.
*جهت ثبت درخواست انتقال توام با تغيير رشته و مهمان نيمسال تابستان درتاريخ هاي فوق الذكر از مسير زير به سيستم گلستان دانشگاه ولي عصر(عج) مراجعه نماييد:
متقاضیان تغییر رشته:آموزش- دانشجو- درخواستها- تقاضاي انتقال و مهمان- تقاضاي انتقال دائمي به دانشگاه ديگر همراه تغييررشته
متقاضیان مهمان تابستان: آموزش -دانشجو-درخواستها-تقاضاي انتقال و مهمان- تقاضاي انتقال به صورت مهمان
 
- بعد از تکمیل فرم به استاد راهنما، مدیر گروه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده جهت اعلام نظر مراجعه نمایید.
- دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته حتماً کد رشته مورد نظر را در  قسمت توضیحات درج نمایند.
 
مهلت ارائه درخواست از تاریخ 1395/2/1تا تاریخ 1395/2/31 می‌باشد
 
 
*جهت تكميل درخواست تغيير رشته داخلي (بدون انتقال به ساير دانشگاه ها) به آموزش كل مراجعه نماييد.

در کلیه فرآیندهای فوق به نکات زیر توجه داشته باشید:
- درصورت هرگونه سوال، آئین نامه مهمانی و انتقال در سامانه خدمات آموزشی را مطالعه نموده و از مراجعه حضوری پرهیز نمایید.
- از ثبت نهایی درخواست خود اطمینان حاصل نمایید.
- دانشجویان متقاضی تغییر رشته جهت بررسی کسب حداقل نمره قبولی در رشته مورد تقاضا حداکثر پنج کد رشته  از دفترچه آزمون سال ورود به دانشگاه را به کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی مستقر در آموزش کل را حداکثر تا تاریخ 1395/2/15 ارائه نمایند.
- مرجع رسیدگی به درخواست ها گروه آموزشی می باشد.
- اطلاعات خواسته شده را کامل و صحیح در فرم های سیستم وارد نمایید.
 
واحد نقل و انتقالات آموزش کل
 
   1395/2/5 08:51

5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )
 
دى 1397
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29