آیین نامه تعیین شاخصهای دانشجویان با شرایط ویژه مورد حمایت و تشویق دانشگاه ولی عصر (عج)
به اطلاع میرساند که به منظور جذب و حمایت داوطلبان با شرایط ویژه ورود به دانشگاه، تشویق استعدادهای درخشان، نخبگان و دانشجویان ممتاز دانشگاه ولی عصر (عج) "آیین نامه تعیین شاخصهای دانشجویان با شرایط ویژه مورد حمایت و تشویق دانشگاه ولی عصر (عج)" تنظیم شده است که برای دریافت این آیین نامه میتوانید به قسمت آیین نامه ها مراجعه نمایید.
   1396/1/28 19:57

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26