اسامی نهایی پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97-96
نتایج نهایی پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97-96 
ذخیره
 
پذیرفته شده
 
رشته و گرایش
 
 
 
مریم میرمهدی
 
سحر پورفریدونی
 
آموزش زبان انگلیسی
1
 
   
فاطمه محمودی خورندی
 
ادبیات انگلیسی
   2
   
الهه نقوی
 
ادبیات فارسی-ادبیات معاصر
3
   
فاطمه عسکری
 
ادبیات فارسی-ادبیات محض
4
   
فرزانه ملکی
 
ادبیات  معاصر
5                                                                   
  نعیمه محمد رضایی ادبیات محض 6                                                                   
  مریم دهمرده ادبیات روایی 7
   
دلارام مدارا
 
ادبیات روایی
8
 
 
 
عارف طغرالجودی
 
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
9
  شکوفه پورعربی                    
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
10
 
حمیده شریفی
 
فاطمه سلیمانی باغشاه
اقتصاداسلامی-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 11
   
راضیه بافتی ظهیرآبادی
 
اقتصاداسلامی-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
12
 
طاهره مومنی
 
نجمه خسروی
حسابداری
 
13
   
مرضیه اسلامی
 
ریاضی-آنالیز ریاضی
14
   
رقیه حسنی جعفر آباد
 
ریاضی- آنالیز ریاضی
15
  مینا سلطانی نژاد
 
 
ریاضی- آنالیز ریاضی
16
  فرزانه عبدالله پور ریاضی- بهینه سازی 17
  مریم عباس زاده فتح ابادی ریاضی- آنالیزعددی 18
  مهدیه آشتاب ریاضی- جبر 19
  مرتضی عسکری ریاضی- آنالیز عددی 20
  سجاد ده شیری علوم کامپیوتر 21
  نرجس عامری کرمانی علوم کامپیوتر 22
   
زهرا رضایی (انصراف)
 
فیزیک-فوتونیک
23
   
نسرین شهنواز
 
فیزیک-فوتونیک
24
   
زینب طلایی
نانو فیزیک 25
   
سهیلا کریمی
 
فیزیک- اتمی مولکولی
26
   
ناهید نوروزی
 
فیزیک-اتمی مولکولی
27
   
نجمه زینلی خالق آباد
 
شیمی آلی
28
   
عظیمه رشیدی
شیمی تجزیه
 
29
   
اکرم رنجبر دررنجی
 
شیمی-فیزیک
30
  زینب یاراحمدی شیمی معدنی 31
   
فاطمه صادقی
زبان و ادبیات عربی 32
فاطمه خالق آبادی نژاد
فاطمه سیستانی رحمت آباد
 
مهدیه بروشان
 
زبان و ادبیات عربی
33
 
صفیه حیدری باقرابادی
 
سیده یاسمن حسینی دره کردی
 
علوم قران و حدیث
34
   
زهرا بیگی خبری
 
علوم قران و حدیث
35
 
 
 
هانیه پورعلی مومن آبادی
 
بیماری شناسی گیاهی
36
   
فاطمه مقدری پور
 
حشره شناسی گیاهی
37
   
مریم کرمی مقدم
 
شیمی و حاصلخیزی خاک
38
  مژده علی پورساربانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 39
   
معصومه مهدوی دهج
 
مهندسی عمران
40
   
زهرا شفیعی ده کهان
 
مهندسی عمران
41
   
فرزانه حمزه نژاد
 
مهندسی برق-کنترل
42
   
فاطمه اسماعیلی                        
 
مهندسی مکاترونیک
43
   
عماد پروازه
 
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
44
   
سید حسین احسائی
 
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
45
   
فاطمه خواجویی کوه بنایی
 
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
46

 
   1396/4/10 15:26

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25