تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-96
به اطلاع می رساند در برخی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر ظرفیت خالی برای پذیرش دانشجو از
 طریق سهمیه استعدادهای درخشان وجود دارد. بنابراین دانشجویانی که در بین هم ورودی‌های خود جزء ده درصد دوم
هستند می توانند با پر کردن فرم لازم (در سایت استعدادهای درخشان در دسترس است) و ارایه مدارک لازم شامل کپی
 صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حد اکثر تا 20 خرداد، درخواست نمایند.

 
ظرفیت خالی
 
رشته- گرایش
 
1 نفر
 
ریاضی- آنالیز
 
2 نفر
 
ریاضی- جبر
 
2 نفر
 
ریاضی-هندسه
 
1 نفر
 
ریاضی- معادلات دیفرانسیل
 
2 نفر
 
ریاضی- انالیز عددی
 
1 نفر
 
ریاضی بهینه سازی
 
2 نفر
 
فیزیک- حالت جامد
 
1 نفر
 
کشاورزی- درختان میوه
 
1 نفر
 
کشاورزی-سبزی ها
 
1 نفر
 
کشاورزی- گیاهان دارویی
 
1 نفر
 
کشاورزی- تولید محصولات گلخانه ای
 
1 نفر
 
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 
1 نفر
 
ژنتیک و به نژادی گیاهی
 
1 نفر
 
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 
1 نفر
 
بیوتکنولوژی کشاورزی
 
1 نفر
 
فیزیک و حفاظت خاک
 
1 نفر
 
مهندسی زراعت
   1396/2/16 15:33

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25