‏آیین نامه‌ی ترفیع سالیانه و تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج)‏

مقدمه:
برای اجرای دستورالعمل آیین­نامه­ی خدمت موظّف و اعطای پایه­ی ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی که طی نامه­ی شماره 20279/2 مورخ 15/2/77 وزارت متبوع ابلاغ گردیده است و هم­چنین با عنایت به نامه­ی شماره­ی 4297/17967/2 مورخ 18/12/82 وزارت که به دانشگاه­ها اجازه می­دهد با رعایت اصول کلّی حاکم بر دستورالعمل مذکور نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند، این آیین­نامه تهیه و تنظیم گردیده است. بر این اساس، هر عضو هیأت علمی پس از یک سال خدمت تمام وقت می­تواند با تکمیل فرم و ارائه­ی مدارک مربوط به انجام دادن فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای درخواست پایه اقدام کند. برای اعطای پایه، کسب مجموع امتیازات طبق ماده 3 این آیین­نامه ضروری است.
 
ماده 1- فعالیّت­های آموزشی:
حدّاقل امتیازات مورد نیاز آموزشی 9 امتیاز است.
کسب حداقل 1 امتیاز در سال از بند 1 ماده 2 برای ترفیع سالانه الزامی است که این امتیاز در هر نیم سال به شرح زیر تفکیک می­شود (حداکثر امتیاز ممکن در هر نیم­سال، طبق آیین­نامه­ی ارتقا برابر 7/0 امتیاز است)
1- تشکیل منظّم کلاس­ها (هفته­ی اوّل و آخر نیم سال تحصیلی، قبل و بعد از تعطیلات) تا 2/0 امتیاز.(به استثنای مواردی که خارج از اختیار عضو هیأت علمی است)
2- اعلام به موقع نمره­های نهایی دروس (طبق مهلت داده شده توسط اداره­ی کل آموزش) تا 2/0 امتیاز.
3- انجام دادن سایر وظایف محوّل از طرف گروه، دانشکده، شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه (مانند وظایف مربوط به عنوان استاد مشاور دانشجویان در سیستم گلستان و غیره) تا 2/0 امتیاز.
4- حضور فعّال در جلسه­های گروه تا 1/0 امتیاز.
 
ماده 2- فعّالیت­های پژوهشی:
1-عضو هیأت علمی با مرتبه­ی مربی طبق ضوابط و مقرارت استخدامی اعضای هیأت علمی، برای دریافت پایه­ی ترفیع سالیانه، باید حدّاقل 2 امتیاز پژوهشی در سال منتهی به دریافت آخرین پایه­ی خود کسب کند که این امتیازات می­تواند مربوط به بندهای مختلف ماده­ی 3 آیین نامه­ی ارتقا باشد.
حداقل امتیاز برای سایر اعضای هیأت علمی به شرح زیر است:
الف) استادیار: 4 امتیاز
ب)دانشیار: 5 امتیاز
ج) استاد: 6 امتیاز
تبصره (1):
امتیازهای مربوط به ماده 3-1 (مقالات علمی – پژوهشی) قابل ذخیره برای دوره­های آتی است(حدّاکثر تا 5 سال).
تبصره (2):
اعضای هیأت علمی با مرتبه­ی استادیاری و بالاتر، به ازای هر سه سال (سه پایه ترفیع)، باید یک مقاله­ی علمی پژوهشی که در آن متقاضی دریافت پایه نفر اوّل محسوب می­شود،(پذیرش یا چاپ) یا یک طرح پژوهشی تقاضا محور که به پایان رسیده باشد، ارائه دهند.
تبصره (3):
برای اعضای هیأت علمی که فاقد تحصیلات تکمیلی هستند، مقاله­ی علمی- مروری و یا علمی – ترویجی نیز قابل قبول است.
تبصره­ی 4:
اعضای هیأت علمی با مرتبه­ی مربّی و استادیار به بالا که مسؤولیت اجرایی دارند باید به ترتیب حدّاقل5/0 و 1 امتیاز پژوهشی از مقالات ژورنالی معتبر داشته باشند.
ماده 3- مجموع امتیازات:
از مجموع مواد 1 و 2آیین­نامه کسب حداقل 11 امتیاز برای مربیان، 13 امتیاز برای استادیاران، 14 امتیاز برای دانشیاران و 15 امتیاز برای استادان ضروری است.
تبصره:
بر اساس ماده 32 آیین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، در صورتی­که عضو هیأت علمی طی سه سال متوالی موفق به کسب ترفیع سالیانه خود نشود مصداق رکود علمی و عدم صلاحیت برای ادامه عضویت در هیأت علمی شناخته می­شود و دانشگاه طبق مقررات مربوط اقدام خواهد کرد.
 
ماده 4- پایه­های تشویقی:
علاوه بر پایه­ی سالیانه، به افرادی که فعّالیت­های برجسته­ی آموزشی و پژوهشی داشته باشند، یک پایه­ی تشویقی اعطا می­شود که ضوابط آن در آیین­نامه­ی اعطای پایه­ی تشویقی مصوب هشتمین نشست از دور سوم هیأت امنای دانشگاه مورخ 1/11/87 و آیین­نامه­ی استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها به شرح زیر آمده است:
1- دستور یازدهم: اعطای پایه­ی تشویقی به منظور جذب و نگهداشت اعضای هیأت علمی جدید:
با عنایت به نامه­ی شماره­ی 5408/22 مورخ 27/12/86 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر خروج دانشگاه از طرح تقویت و با استناد به مفاد بند « ن » ماده­ی 7 قانون تشکیل هیأت امنا و تصریح بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم مقرر گردید به منظور جذب و نگه­داری اعضای هیأت علمی جدید برای هر دو سال خدمت در دانشگاه ولی­عصر (عج) یک پایه­ی تشویقی و تا سقف 3 پایه اعطا گردد.
2- ماده 53 آیین­نامه­ی استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها. به عضو رسمی در صورتی­که یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه­ی تشویقی اعطا می­شود:
الف) کسب بالاترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته­ی ترفیعات مؤسّسه (هر بار یک پایه و حداکثر سه پایه به فاصله­ی زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر، در طول خدمت).
تبصره­ی یک: پایه­ی تشویقی موضوع این بند به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمان و مؤسّسه به طور سالانه اعطا می­شود.
تبصره­ی دو: امتیاز پژوهشی حاصل از پایان­نامه و رساله قابل محاسبه نیست.
ب) عضویت فعّال در گردان­های عاشورا و الزّهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط. (حداکثر یک پایه).
ج) احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری (دو پایه).
د) احراز عنوان استاد ممتاز در مؤسسه (حداکثر دو پایه).
ه)دارندگان نشان­های دولتی و برگزیدگان جشنواره­های معتبر ملّی (یک پایه برای هر مورد و حدّاکثر دو پایه).
و) اعضایی که در مؤسّسه در سمت­های مدیریت ستادی، رئیس دانشکده و پست­های همتراز با آن دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص هیأت رئیسه­ی مؤسّسه باشند. ( به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حدّاکثر دو پایه به فاصله­ی زمانی 5 سال از یک­دیگر).
تبصره1: سقف پایه­های تشویقی قابل اعطا حدّاکثر 7 پایه است.
تبصره2: به عضو پیمانی در صورت احراز شرایط پایه­های تشویقی موضوع بند ب و ه اعطا می­شود.
 
ماده 5- روند درخواست و اعطای پایه ترفیع:
برای کسب پایه، متقاضی باید درخواست خود را از تاریخ ترفیع حدّاکثر تا پانزده روز کاری به گروه آموزشی تحویل دهد. پس از تصویب در شورای تخصصی گروه و کمیته­ی منتخب، به کمیته­ی ترفیع دانشگاه ارسال می­شود.. اعضای کمیته­ی ترفیع( معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نماینده­ی رئیس دانشگاه) تقاضاهای ترفیع را بررسی می­کنند. نتیجه توسّط معاون آموزشی دانشگاه اعلام و به اداره کارگزینی برای صدور حکم ارسال می­گردد.
تبصره 1: پس از وصول تقاضای عضو هیأت علمی، زمان بررسی و ارسال درخواست پایه در دانشکده­ها حدّاکثر یک ماه است.
تبصره 2: اعضای هیأت علمی که در وقت مقرّر، اقدام به تکمیل و ارسال فرم­های ترفیع ننمایند، باید مستندات تأخیر تقاضای خود را نیز به همراه فرم ارسال کنند، در صورتی­که کمیته­ی ترفیع، علّت تأخیر را موجّه تشخیص ندهد، ولی اعطای پایه را تصویب کند، تاریخ اجرای احکام از زمان تصویب آن­ها خواهد بود.
 
ماده 6- این آیین­نامه در 6 ماده و 11 تبصره تنظیم شد و در تاریخ 20/8/1391 به تصویب شورای دانشگاه رسید و از ابتدای فروردین­ماه سال 1392 لازم­الاجراست.
   1392/4/24 10:46

2.5/10 (تعداد آرا 6 نفر )
 
ارديبهشت 1397
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
31 30 29