برنامه نوشته شده Xepersian برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته ریاضی در قطع وزیری (کتابی)

برتامه نوشته شده Xepersian برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در قطع کتابی در رشته ریاضی

http://education.vru.ac.ir/my_doc/educationvruacir/takmily/Xe%20persian.rar
   1392/8/7 18:06

4.1/10 (تعداد آرا 16 نفر )
 
خرداد 1397
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
31 30 29 28 27 26