نقل و انتقلات دانشجویی

مدیریت امور آموزشی

معرفی واحد نقل و انتقالات

شرح وظایف اداره پذیرش و امور جاری:
بررسی سیستمی درخواست های میهمان و انتقال
بررسی درخواست های انتقال توام با تغییر رشته
ارسال پرونده های دانشجویانی که با درخواست انتقالی آن ها موافقت شده است
صدور گواهی اشتغال به تحصیل
بررسی درخواست های تغییر رشته داخل دانشگاه

کارشناس نقل و انتقالات

فاطمه موحدی
سمت : کارشناس نقل و انتقالات

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ دخلی ۱۱۸