فرم ها و آیین نامه های استعداد های درخشان

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

آیین نامه های استعداد درخشان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری
دانلود
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع ارشد
دانلود
معرفی بسته‌های تشویقی آیین نامه تعیین شاخص‌های دانشجویان برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشگاهها در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
دانلود
رشته های دایر در مقطع دکتری (ورد)
دانلود
آیین نامه جدید پرداخت تشویقی مقالات ژورنالی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
دانلود
اسامی دانشجویان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون
دانلود
آیین نامه پژوهشگر برتر بین المللی
دانلود
آیین نامه تعیین شاخصه های دانشجویان با شرایط ویژه مورد حمایت دانشگاه ولی عصر (عج)
دانلود
رشته های ذایر در مقطع دکتری (پی دی اف)
دانلود
رشته های دایر در مقطع کارشناسی ارشد (پی دی اف)
دانلود
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
دانلود

فرم های استعداد های درخشان

فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (دانشجویان ۱۵ تا ۲۵ درصد دوم) فایل pdf
دانلود
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (دانشجویان ۱۵ تا ۲۵ درصد دوم) فایل word
دانلود
رشته های دایر در مقطع کارشناسی ارشد (ورد)
دانلود
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، فایل pdf
دانلود
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (دانشجویان ۱۵ درصد اول) فایل word
دانلود
پرسش نامه فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی دانشجویان
دانلود
فرم پرداخت تشویقی مقالات دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
دانلود
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (دانشجویان ۱۵ درصد اول) فایل pdf
دانلود
فرم صلاحیت عمومی
دانلود
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، فایل word
دانلود