فرم ها و آیین نامه های استعداد های درخشان

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

آیین نامه های استعداد درخشان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع ارشد
دانلود
آیین نامه جدید پرداخت تشویقی مقالات ژورنالی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
دانلود
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
دانلود
آیین نامه تعیین شاخصه های دانشجویان با شرایط ویژه مورد حمایت دانشگاه ولی عصر (عج)
دانلود
آیین نامه پژوهشگر برتر بین المللی
دانلود
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری
دانلود
آیین نامه تعیین شاخصهای دانشجویان مورد حمایت دانشگاه ولی عصر (عج)
دانلود
معرفی بسته‌های تشویقی آیین نامه تعیین شاخص‌های دانشجویان برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشگاهها در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
دانلود

فرم های استعداد های درخشان

پرسش نامه فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی دانشجویان
دانلود
فرم پرداخت تشویقی مقالات دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
دانلود