گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان

شرح وظایف گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان :

انجام دادن مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور .
تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعداد های درخشان.
تهیه برنامه کار، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان
ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پی گیری امور مربوط به آن
برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش‌های مربوط
بررسی و مطالعه درباره روش‌های شناسایی استعدادهای درخشان
بررسی و تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
بررسی و ارائه راه کارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان
بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راه کارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور.
ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاع رسانی و استعدادهای درخشان.
انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان
تهیه بانک‌های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان
حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان
ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

مدیر گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان