دانشگاه ولی عصر رفسنجان در نظر دارد در رشته های مندج در جدول ذیل در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق پذیرش بدون ازمون بر اساس آیین نامه مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو نماید. لذا از دانشجویان مستعد تقاضا می شود برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط پذیرش، دسترسی به فرمهای مربوطه برای…

ادامه مطلب