پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)

پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)     دانلود فایل طرح شهید وزوایی         شیوه نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)     شیوه نامه پشتیبانی طرح شهید وزوایی

ادامه مطلب

اعطای تسهیلات به دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی طرح شهید احدی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اعطای تسهیلات به دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی طرح شهید احدی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰   دانلود فایل طرح شهید احدی

ادامه مطلب

پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان برتر در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه ولی عصر رفسنجان در نظر دارد در رشته های مندج در جدول ذیل در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق پذیرش بدون ازمون بر اساس آیین نامه مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو نماید. لذا از دانشجویان مستعد تقاضا می شود برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط پذیرش، دسترسی به فرمهای مربوطه برای…

ادامه مطلب