آئین‌نامه‌ها

معاونت آموزشی

فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

file name : phd-defense-process.jpg
file size : 192 KB
دانلود

پرسش نامه فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی دانشجویان

file name : porsesh-nsmaye-elmea-estedade-darakhshan.docx
file size : 16 KB
دانلود

فرم پرداخت تشویقی مقالات دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی

file name : form-jadid-tashvighi-maghalat-97.doc
file size : 187 KB
دانلود

آیین نامه پژوهشگر برتر بین المللی

file name : bartar-beinolmelal.pdf
file size : 1008 KB
دانلود

آیین نامه جدید پرداخت تشویقی مقالات ژورنالی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

file name : tashvighi-maghalat.pdf
file size : 304 KB
دانلود

معرفی بسته‌های تشویقی آیین نامه تعیین شاخص‌های دانشجویان برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشگاهها در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

file name : tashvighi.pdf
file size : 201 KB
دانلود

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری

file name : aeen-namaye-pazeresh-bedone-azmon-estedad-darakhshan_phd.pdf
file size : 376 KB
دانلود

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع ارشد

file name : aeen-namaye-pazeresh-bedone-azmon_arshad.zip
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان

file name : aeen-namaye-pazeresh-ba-azmon-estedad-darakhshan.pdf
file size : 269 KB
دانلود

فرم ارزیابی دوره های آموزشی آزاد و مجازی

file name : -6-ارزيابي-دوره-هاي-آموزشي-آزاد-و-مجازي.doc
file size : 62 KB
دانلود

لیست اسامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

file name : -5-ليست-اسامي-شرکت-کنندگان-در-دوره-آموزشي.docx
file size : 37 KB
دانلود

لیست متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی

file name : -4-ليست-متقاضيان-برگزاري-دوره-آموزشي-.docx
file size : 34 KB
دانلود