آئین‌نامه‌ها

معاونت آموزشی

پرسش نامه فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی دانشجویان

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

فرم پرداخت تشویقی مقالات دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه پژوهشگر برتر بین المللی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه جدید پرداخت تشویقی مقالات ژورنالی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

معرفی بسته‌های تشویقی آیین نامه تعیین شاخص‌های دانشجویان برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشگاهها در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه تعیین شاخصهای دانشجویان مورد حمایت دانشگاه ولی عصر (عج)

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع ارشد

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

فرم ارزیابی دوره های آموزشی آزاد و مجازی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

لیست اسامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

لیست متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود