فرم ها و آیین نامه های آموزشی

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

آیین نامه ها

آیین نامه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۳ و بعد از آن
دانلود
ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها‏
دانلود
‏آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۱ و ۹۲‏
دانلود
‏شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی (ورودی ۹۱ و مابعد) تدوین شده در دانشگاه ولی عصر‏
دانلود
آیین نامه مهمانی و انتقال
دانلود

فرم ها

فرم تقاضای صدورگواهینامه (المثنی)
دانلود
فرم تعهد محضری (ویژه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی)
دانلود