فرم ها و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴
دانلود
آیین نامه دوره دکتری وزارت علوم ۱۳۸۹
دانلود
آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان(مرداد ۹۴)
دانلود
دستورالعمل تخصیص ظرفیت پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
دانلود
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود
آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان(مرداد ۹۵)
دانلود
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۸۹
دانلود
آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
دانلود
شیوه نامه اجرایی مربوط به آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ورودی سال ۹۶-۹۵ و بعد از آن
دانلود

فرم های تحصیلات تکمیلی

فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
درخواست مجوز برگزاری ارزیابی جامع
دانلود
فرم شماره ۲ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانلود
فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۱۹ بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه
دانلود
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی ( phD) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم مشخصات پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری
دانلود
فرم مربوط به هزینه‌های‌تایپ و تکثیر پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
فرم شماره ۵ درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۹ داوری پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۱۸ تحویل پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۳ معرفی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده
دانلود
فرم شماره ۸ درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری
دانلود
فرم های ۱۴،۱۵
دانلود
فرم شماره ۴ معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
فرم مشخصات لوح فشرده
دانلود
فرم شماره ۱۰ تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم اطلاعات دانش‌آموختگان دانشگاه ولی‌عصر(عج) آلبوم پایان نامه‌های دانش‌اموختگان
دانلود
فرم شماره ۱ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه
دانلود

راهنمای فرآیند های تحصیلات تکمیلی

پایان نامه نمونه تهیه شده به صورت کتابی
دانلود
چارت تشکیل پرونده و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
نمونه برنامه zepersian برای پایان نامه های رشته های ریاضی در فطع وزیری
دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه در قطع وزیری
دانلود
راهنمای درخواست تصویت موضوع و اساتید فعالیت های آموزشی
دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه دانشکده علوم پایه
دانلود
راهنمای درخواست مجوز دفاع
دانلود