فرم ها و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود
آیین‌نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (۹۴)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) (ورودی ۹۵ و بعد از آن)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (ورودی ۹۳-۹۰)
دانلود
دستورالعمل تخصیص ظرفیت پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
دانلود
شیوه نامه اجرایی مربوط به آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) (ورودی ۹۵ و بعد از آن)
دانلود
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود

فرم های تحصیلات تکمیلی

درخواست مجوز برگزاری ارزیابی جامع
دانلود
فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرم اطلاعات دانش‌آموختگان دانشگاه ولی‌عصر(عج) آلبوم پایان نامه‌های دانش‌اموختگان
دانلود
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی ( phD) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۱ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه
دانلود
فرم شماره ۱۰ تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۱۸ تحویل پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۱۹ بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه
دانلود
فرم شماره ۲ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانلود
فرم شماره ۳ معرفی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده
دانلود
فرم شماره ۴ معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده
دانلود
فرم شماره ۵ درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۸ درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری
دانلود
فرم شماره ۹ داوری پایان نامه
دانلود
فرم مربوط به هزینه‌های‌تایپ و تکثیر پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
فرم مشخصات پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری
دانلود
فرم مشخصات لوح فشرده
دانلود
فرم های ۱۴،۱۵
دانلود

راهنمای فرآیند های تحصیلات تکمیلی

راهنمای تدوین پایان نامه دانشکده علوم پایه
دانلود
راهنمای درخواست تصویت موضوع و ثبت اساتید راهنما و مشاور در سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
دانلود
پایان نامه نمونه تهیه شده به صورت کتابی
دانلود
نمونه برنامه zepersian برای پایان نامه های رشته های ریاضی در فطع وزیری
دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانلود
چارت تشکیل پرونده و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه در قطع وزیری
دانلود
راهنمای درخواست مجوز دفاع
دانلود