مقطع کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه و شیوه نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود

فرم های مربوط دوره کارشناسی ارشد 

فرم شماره ۳ معرفی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده
دانلود
فرم های ۱۴،۱۵
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود

راهنمای فرآیند های دوره کارشناسی ارشد

راهنمای درخواست تصویت موضوع و ثبت اساتید راهنما و مشاور در سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
دانلود
فرایند درخواست تصویت موضوع در دانشکده ها
دانلود
فرایند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرایند فارغ التحصیلی (بعد از برگزاری جلسات دفاع)
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود