دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات

مدیریت امور آموزشی

معرفی اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات

شرح وظایف:
فعال سازی سیستمی تسويه حساب فارغ التحصيلان
صدور گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و گواهينامه دائم و المثني
صدور نامه نظام وظيفه جهت فارغ التحصيلان مشمول خدمت سربازي
صدور دانشنامه و ريز نمرات تائيد شده همراه با لغو تعهد خدمت و گواهي ريز نمرات
معرفي فارغ التحصيلان رتبه اول کارشناسي به سازمان سنجش آموزش کشور
صدور گواهي رتبه جهت دانشجويان رتبه اول تا سوم

صدور تائیدیه تحصیلی دانش­ آموختگان و انجام مکاتبات با دیگر دانشگاه­ ها درباره دانش­ آموختگان دوره­ های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا
صدور ریز نمرات تایید شده دانش ­آموختگان
تایید صحت مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان

رییس اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات

محمدرضا کاشفی نژاد
سمت : رییس اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات/کارشناس دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۰

کارشناسان دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات

محمدرضا کاشفی نژاد
سمت : رییس اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات/کارشناس دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۰

علی مختاری
سمت : کارشناس دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده های کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و کامپیوتر و ایرانشناسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۱

فاطمه ارجمند آقایی
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، علوم پایه و کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۷

علیرضا پورمحمدی
سمت : تأییدیه و ریز نمرات دکلیه مقاطع، دانش آموختگان دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۹

صوفی میرحسینی
سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و کامپیوتر و فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۵