گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی گروه آموزش های آزاد و مجازی

آموزش هاي آزاد به آموزش هايي اطلاق مي شود که هدف آن ارتقاي سطح دانش فراگیران مرتبط با حوزه هاي گوناگون و ايجاد مهارتهاي شغلي در آنها است. اين آموزش ها به منظور توسعه دانش و ارتقاي سطح علمي و تخصصي و نیز پرورش نيروي متخصص، خلاق و کارآمد می باشد. دانش پذیران پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه، می توانند گواهي مرکز آموزش را اخذ نمایند.
در این راستا مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، فعالیت خود را در زمینه بهره گیری از توانمند‌یهای اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین ارتقای سطح علمی دانشجویان، مدیران و کارشناسان بخش‌های صنعتی و خدماتی در تمامی ابعاد با روش‌های نوین آموزشی آغاز نموده است.
این مرکز در نظر دارد از طریق آموزش های آزاد و مجازی، ارتباط قوی تری میان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و صنایع مختلف شهرستان از جمله مجتمع مس سرچشمه ایجاد نماید که تاکنون اساتید دانشگاه، دوره های تخصصی متنوعی را به صورت آزاد و مجازی برگزار نموده اند.

راهبردها و راهکارها:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه راهبرد "ارتقای بکارگیری فن آوری ها و روشهای نوین آموزشی اعضای هیات علمی در راستای تقویت آموزش های آزاد و مجازی" را تعریف نموده است که برای دستیابی به آن راهبرد، راهکارهای زیر را در پیش گرفته است:
ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بکارگیری فناوری های نوین
ایجاد سیستمهای تشویقی اعضای هیات علمی در جهت تولید محتوای الکترونیک و برگزاری آموزش های مجازی
تدوین آیین نامه ها در راستای ارتقا و بهبود عملکرد مرکز
ایجاد سامانه محتوای آمورشی جهت تولید محتوای آموزش مجازی
تهیه تفاهم نامه های همکاری با مراکز، موسسات و دانشگاههای معتبر جهت برگزاری دوره های آزاد و مجازی

شرح وظایف گروه آموزش های آزاد و مجازی:

برنامه‌ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی
طراحی و تدوین دروس مجازی.
تدوین آیین نامه‌های دروس مجازی .
آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی با آموزش مجازی .
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

تماس با مرکز :
تلفن : 31312628-034
آدرس: رفسنجان- میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان- ساختمان تحصیلات تکمیلی- مرکز آموزش های آزاد و مجازی
پست الکترونیک آموزش های آزاد:free-education@vru.ac.ir
پست الکترونیک آموزش های مجازی:elearning@vru.ac.ir

مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی