پذیرش بدون آزمون

پذیرش بدون آزمون دانشجو :در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه ولی عصر همه ساله از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی می‌نماید. از اسفند ماه دانشجویان متقاضی که واجد شرایط مندرج در "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان" مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و تا پایان اردیبهشت ماه آن را به دفتر استعدادهای درخشان تحویل یا پست می نمایند. گروهها و دانشکده های مربوطه داوطلبان را در خردادماه از طریق مصاحبه حضوری و یا بررسی وضعیت تحصیلی شان مورد ارزیابی قرار داده و نهایتا دفتر استعدادهای درخشان پس از بررسی درخواست‌ها، تا هفته اول تیرماه نتایج را از طریق پورتال رسمی دانشگاه اعلام می‌نماید.

تذکر: در صورتی که از سایر دانشگاه‌ها در رشته‌ای متقاضی وجود داشته باشد، افزون بر میانگین کل دروس، مصاحبه علمی نیز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت تنها میانگین کل دروس ملاک انتخاب دانشجو خواهد بود.

آیین نامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1 آیین نامه پذیرش  با آزمون استعدادهای درخشاندانلود
2 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع ارشددانلود
3    آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتریدانلود

فرم ها و اطلاعیه های پذیرش دانشجو بدون آزمون

فرم ها و شرایط پذیرش  در مقطع کارشناسی ارشد
(دانشجویان 15 درصد اول)
فایل وردفایلPDF
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
(دانشجویان 15 تا 25 درصد دوم)
فایل وردفایلPDF 
فرم ها و شرایط پذیرش در مقطع دکتری
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
فایل وردفایلPDF
 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان برتر در مقطع دکتری دانشگاه ولی‌عصر(عج)

دانشگاه ولی عصر رفسنجان در نظر دارد در رشته های مندج در جدول ذیل در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 99-98 از طریق پذیرش بدون ازمون بر اساس آیین نامه مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو نماید. لذا از دانشجویان مستعد تقاضا می شود برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط پذیرش، دسترسی به فرمهای مربوطه برای فرایند ثبت نام و آگاهی از تاریخهای مهم به سایت استعدادهای درخشان دانشگاه ( بخش پذیرش بدون آزمون دانشجو به ادرس http://education.vru.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=204) مراجعه نمایند.

ردیفرشتهگرایش
1شیمیآلی
2شیمیتجزیه
3فیزیکاپتیک و لیزر
4فیزیکماده چگال
5ریاضیجبر
6ریاضیآنالیز

رشته های دایر برای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ولی عصر (عج) 

 رشته‌های دایر در مقطع کارشناسی ارشدفایل وردفایلPDF
 رشته‌های دایر در مقطع دکتریفایل وردفایلPDF 
 

اطلاعیه ثبت ­نام و تکمیل فرم تایید صلاحیت عمومی پذیرفته­ شدگان بدون آزمون کارشناسی­ ارشد سال تحصیلی 98-97

دانشجوی گرامی ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت انتخاب جناب­عالی در پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان وآرزوی توفیق روزافزون، طبق اعلام دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه، لازم است در خصوص ثبت نام به موارد زیر توجه نمائید:

نتایج پایانی بعد از انصراف بعضی از دانشجویان و جایگزینی متقاضیان رزرو در رشته های مختلف به شرح جدول پیوست می باشد. لذا از شما درخواست میشود چنانچه انصراف شما ثبت نگردیده یا هرگونه خطایی رخ داده با دفتر هدایت استعدادهای درخشان تماس حاصل نمایید.

از تمامی دانشجویان متقاضی پذیرش بدون آزمون که نامشان در جدول پیوست ذکر شده است درخواست می شود با دقت به نکات زیر توجه نمایند:

۱-این پذیرش قطعی و نهایی نمی باشد و صرفاً با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد.
۲-ارائه مدارک زیر برای ­انجام صلاحیت عمومی و تحویل آن به صورت حضوری یا پست سفارشی تا 27 شهریور به دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا معاونت آموزشی دانشگاه الزامی می باشد.

  1. تکمیل فرم مشخصات و اطلاعات عمومی داوطلب به صورت کامل و دست نویس در سه نسخه (فرم پیوست اطلاعیه)
  2. سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه داوطلب
  3. سه نسخه تصویر پشت و روی کارت ملی داوطلب
  4. سه قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی که باید به فرم مشخصات و اطلاعات عمومی داوطلب الصاق شده باشد.
  5. فیش واریزی هزینه بررسی پرونده به مبلغ 350000 ریال به شماره کارت 6367957029982282 حساب ترجیحی وزارتخانه (لطفا دو کپی از فیش خود تهیه کنید که یکی را نزد خود نگهداری و یکی را هم به همراه اصل مدارک ثبت نامی، تحویل اداره آموزش دهید.)
  6. لطفا هر چه سریعتر، بر اساس زمانبندی ثبتنام آموزش کل، برای ثبتنام به اداره آموزش کل مراجعه فرمایید.

 تذکرات مهم

۱-عدم ارائه مدارک تایید صلاحیت عمومی در مهلت مقرر به منزله انصراف از پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد می باشد.
۲-داوطلب باید صداقت را در تکمیل فرم رعایت نماید لذا تکمیل اطلاعات به صورت ناقص منجر به تاخیر در اعلام نتیجه و ارسال اطلاعات نادرست، غلط و یا خلاف واقعیت ممکن است منجر به ابطال پذیرش گردد.
۳-داوطلب باید مدارک مندرج در بندهای فوق الذکر را شخصاً به دفتر استعدادهای درخشان یا دفتر معاونت اموزشی دانشگاه تحویل نماید.
۴-لازم است تا از فیش واریزی برای خود نیز روگرفت تهیه نموده و در بایگانی شخصی نگه دارید.

دانلود فرم صلاحیت عمومی

دانشجویان برای درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مراحل زیر را طی نمایند:

1-ابتدا فرم مربوطه (15درصد برتر یا 25تا25درصد برتر) را دانلود نمایند.
2-قسمت اول فرم مربوط به متقاضی را تکمیل نمایند.
3- قسمت مربوط به  معدل  و تعداد واحد گذرانده را با مراجعه به اداره آموزش کل دانشگاه به تایید ان اداره برسانند
4-فرم را از طریق پست یا مراجعه حضوری به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند.

دانشجویان برای درخواست پذیرش بدون ازمون دانشجو در مقطع دکتری مراحل زیر را طی نمایند:

  1. ابتدا بعد از مطالعه آیین نامه مربوط به پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتری و اطمینان از احراز شرایط پذیرش، نسبت به ارایه مدارک و مستندات احراز شرایط و امتیازات جدول مندج در ایین نامه مربوطه از طریق پست یا مراجعه حضوری به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه اقدام نمایند.