اسامی دانشجویان ممتاز

لیست دانشجویان ممتاز

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست دانشجویان ممتاز

اسامی دانشجویان ممتاز سال ۹۷-۹۶

لیست دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی بر حسب معدل در هر رشته ورودی با طول تحصیل حداکثر هشت نیمسال (گروه ۹-۱ آیین‌نامه)

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد رتبه‌های اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل سال گذشته با گذراندن حداقل ۱۶ واحد درسی (گروههای ۶-۶ و ۶-۷ و ۶-۸ آیین‌نامه)

لیست رتبه‌های اول با حداقل اختلاف یک نمره در معدل کل با رتبه بعدی همان رشته ورودی (گروه ۶-۵ آیین‌نامه)

لیست فارغ التحصیلان رتبه برتر کارشناسی ارشد (گروه ۹-۲ آیین‌نامه)

لیست رتبه‌های برتر از بین دانشجویان با گذراندن حداقل ۴۰ درصد واحدهای درسی و بیشترین معدل کل در بین تمام دوره‌های ورودی. (گروه ۶-۴ آیین‌نامه)

لیست دانش آموخته ممتاز (گروه ۳-۹ آیین‌نامه)

لیست دانشجویان کارشناسی رتبه‌های اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل سال گذشته با گذراندن حداقل ۳۴ واحد درسی (گروه‌های ۶-۱ و ۶-۲ و ۶-۳ آیین‌نامه)

لیست رتبه‌های برتر دکتری (گروه ۶-۹ آیین‌نامه)