صفحه نخست » راهنمای فرآیند های آموزشی » مراحل درخواست دانش آموختگی و مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

۱- درخواست دانش آموختگی در سیستم گلستان (پیشخوان خدمت) و تایید دانشجو، استاد راهنما، مدیر گروه، کمیته دانش آموختگی و معاون آموزشی دانشکده.
۲- مراجعه به آموزش کل، اداره دانش آموختگان و بازکردن سیستم تسویه حساب توسط کارشناس مربوطه.
۳- تکمیل کردن تسویه حساب دانشگاه (طبق گزارش ۵۲۲ سیستم گلستان ).
۴- تکمیل پرونده ی آموزشی. (در صورت ناقص بودن پرونده )
۵- تحویل کپی شناسنامه، کـارت ملـی، ۴ قطعه عکس( ۳*۴) جدید و تمام رخ ، تمبـر ۱۰۰۰ تـومـان، کپـی پـایـان خـدمت دوره ی ضـرورت (مخصوص آقایان ) به کارشناس فارغ التحصیلان
توضیح: دانشجویانی که مشمول خدمت سربازی می باشند بایستی فقط کپی شناسنامه و کارت ملی تحویل بدهند.

تذکرمهم : مدت زمان بررسی پرونده در اداره دانش آموختگان آموزش کل و ارائه گواهینامه موقت پایان تحصیلات۳ روز بعد از پایان تسویه حساب و تکمیل پرونده دانشجو می باشد.
گواهینامه موقت فقط به شخص دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی (باارائه وکالت محضری) تحویل داده می-شود.
جهت تهیه تمبر ۱۰۰۰ تومانی می توانید از دبیرخانه آموزش کل خریداری نمائید.