فرم ها و آیین نامه های آموزشی

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

آیین نامه ها

آیین نامه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۳ و بعد از آن

دانلود
‏شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی (ورودی ۹۱ و مابعد) تدوین شده در دانشگاه ولی عصر‏

دانلود
ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها‏

دانلود
‏آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۱ و ۹۲‏

دانلود
آیین نامه مهمانی و انتقال

دانلود

فرم ها

فرم تقاضای صدورگواهینامه (المثنی)

دانلود
فرم تعهد محضری (ویژه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی)

دانلود