سیدحسین میردهقان

Mirdehghan_Dr

سیدحسین میردهقان

سمت: معاون پژوهش و فن آوری
تاریخ تولد : 1351
تلفن ثابت : 034-31312167
پست الکترونیک : mirdehghan@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

شبکه های اجتماعی

سابقه فعالیت

مهارت ها

    • زبان انگلیسی
      70%

توضیحات